Maison

Garancija

Podjetje Avtomatski vhodi d.o.o. za izdelke, ki jih prodaja, jamči* (garancija) 60 mesecev od datuma proizvodnje za naslednje izdelke, izdelane od 1. januarja 2009.

OBBI, TS35 dvokrilni sistem za samodejno odpiranje

PWR dvokrilni sistem samodejnega odpiranja

FACIL s samodejnim odpiranjem na tečajih

ARC BH tečajno samodejno odpiranje

CUBIC avtomatizacija podzemnih vrat

ION4, ION6

NEOS400, NEOS600, NEOS1000

– PARIS, ROME, BERN, WIEN sekcijska garažna vrata

*60-mesečno garancijo lahko uveljavljajo le podjetja za montažo, ki so usposobljena pri podjetju Avtomatski vhodi d.o.o., v primeru drugih nekvalificiranih podjetij ali monterjev je garancija 24 mesecev.

Podjetje  Avtomatski vhodi d.o.o za izdelke, ki jih prodaja, jamči 24 mesecev od datuma proizvodnje za naslednje izdelke, izdelane od 1. januarja 2009.

QIK avtomatska zapornica

CROSS 18, CROSS 20, CROSS 30

DOD 14, TOP 603-903 pogoni na koncu gredi

MFZ motorji za pogon na koncu gredi

SPRINT in DAB avtomatski odpiralniki vrat

DAS107, DAS200, VALOR avtomatski pogoni za steklena vrata

LISBON industrijska sekcijska vrata

SECTOR, TRAFFIC, SOFT RESET industrijska hitra vrata

ZEN2, ZEN4

Garancije ni mogoče potrditi, če:

– Napaka je posledica nepravilne uporabe (npr. ne v skladu s funkcijo) ali uporabe, ki ni zajeta v navodilih za uporabo, nepravilnega prevoza ali skladiščenja, nepravilne namestitve, zagona ali vzrokov zunaj naprave (npr. večja nihanja omrežne napetosti od dovoljenih, zunanje sile, prelom itd.).

– Napravo je že popravljala druga oseba, ne Avtomatski vhodi d.o.o. ali Automata Bejáratok Specialistája Kft. (Budimpešta).

2.

Če stranka zahteva popravilo, ki ni zajeto v garanciji, bo podjetje Avtomatski vhodi d.o.o.ali Automata Bejáratok Specialistája Kft. to opravi in prevzame 12-mesečno garancijo za popravljeno enoto.

Stranka lahko zahteva zamenjavo naprave ali okvarjene enote, če

– postane okvarjena v 3 dneh od nakupa in okvara ni posledica tega, kar je opisano v točki 1/a. ali 1/b.

– Podjetje Avtomatski vhodi d.o.o. ali Automata Bejáratok Specialistája Kft. se ne more zavezati, da bo garancijsko napako odpravilo v 30 dneh.

V obeh primerih je treba okvarjeno napravo ali okvarjeno enoto vrniti družbi Avtomatski vhodi d.o.o. ali Automata Bejáratok Specialistája Kft.

Garancijski zahtevek se lahko uveljavlja prek podjetja, izvajalca ali poslovne enote, ki izdelek prodaja. Garancijski zahtevek je treba prijaviti na spodnji lokaciji.

5.

Popravilo ali zamenjava v okviru garancije ne vključuje plačila za izlet tehnika. Pristojbino za izlet določi podjetje, ki izvaja garancijsko popravilo.

Ime podjetja: Avtomatski vhodi d.o.o. 

e-mail: sales@avtomatskivhodi.si     

Telefon: 01 597 76363 ali 040 293 490

 Naslov: Tržaška cesta 135., Ljubljana 1000        

Garancijski zahtevek lahko uveljavljate le s predložitvijo tega garancijskega lista in pripadajočega računa!

 

GARANCIJSKA KARTICA

 

Datum prodaje naprave:……………………………………….

 

Vrsta naprave/oznaka izdelka: ……………………………………….

 

Napravo je namestil:……